ЗАЩО ДА ПОЛЗВАТЕ СОФТУЕР ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

С публикуваните промени в ЗОП от 13.05.2014 електронният Профил на Купувача и неговото поддържане става задължително за всички Възложители. В Профила на купувача следва да се създава електронно досие на всяка обществена поръчка, което съдържа информация свързана с откриването, избора на изпълнител и изпълнението й. Предвиждат се задължителни срокове за публикуване на информацията, както и поддържането на електронна страница с всички необходими документи.

С ПОМОЩТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ВИЕ:

 • Получавате продукт интегриран с вашия сайт и в същото време достатъчно независим, за да можете да го управлявате сами;

 • Постигате ефективно лесно и бързо управление на Профила на купувача от избран от Вас брой служители;

 • Постигате пълен контрол над информацията, която въвеждате и всеки документ, който сте публикували, както и гаранция, че тази документация ще бъде публична в определените от закона срокове;

 • Получавате защита на информацията и архивирането й;

 • Постоянна актуализация на системата, така че да отговаря на изискванията на ЗОП.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

 • Цялата информация в ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА е подредена, структурирана и лесно достъпна;

 • Получавате достъп до системата от толкова потребители колкото са Ви нужни от всяка точка с достъп до Интернет;

 • Осигурявате разпределение на правата на достъп и проследяемост на извършените операции от всеки един потребител;

 • Уникален ИД номер на всяка поръчка, който дава възможност за публикуване в линк на АОП на точно определена интернет връзка, както се изисква според закона;

 • Възможност за автоматично изпращане на уведомление за дадена ОП до избрани от Вас медии;

 • Възможност за администриране на участниците в дадена ОП.

ВСИЧКО ТОВА УЛЕСНЯВА ВАШАТА РАБОТА

 

Ако желаете да се запознаете по-подробно със системата моля изтеглете Краткото Описание или се свържете с нас, за да Ви направим демонстрация на системата и да ви осигурим временен достъп до нея в специално направен за целта Ваш акаунт.

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.