Как можете да изпълните S рецепта можете да видите в представеното описание.

Служебните рецепти могат да се изпълняват само в аптеката, в която е изпълнена последната оригинална рецепта. Служебните рецепти не могат да променят лекарствата в оригиналната рецепта.

За да изпълните на даден пациент рецептите от предходното изписване следвайте следните стъпки:

1.      Отивате в меню Продажби, Изпълнени рецепти;

2.      Въвеждате в полето -  ЕГН на пациента и период;

3.      Визуализират се всички рецепти на дадения пациент за периода, който сте избрали;

4.      Можете да стъпите на дадена рецепта и за да я изпълните повторно като служебна с натискане на бутон <Служебна НЗОК Рецепта>.

5.      На екрана се визуализира форма в която се вижда дадената рецепта, но с тип отрязък „Служебна“.

6.      Имайте предвид, че ако няма наличност от някой от артикулите в служебната рецепта, тя няма да може да бъде изпълнена и записана. Затова моля вкарайте наличност преди да се опитате да издавате служебна рецепта.

ВАЖНО:

1. Дата на изписване на рецептата е оригиналната дата на последната изписана рецепта от ОПЛ;

2. Дата на изпълнение е реалната дата, на която изпълнявате рецептата;

3. Дата на последен отрязък е датата на последния изпълнен отрязък при хронична тройна и датата на изпълнение на единичната рецепта при нормалните единични рецепти;

МОЛЯ следете и проверявайте датите.

Ако разликата между датата на изпълнение на оригиналната рецепта и датата на изпълнение на служебната рецепта е по-малко от 25 дни за хроничната и 29 дни за нормалната ще Ви се визуализира съобщение, че пациента вече е получил лекарствата си за този период. Съобщението е предупредително и можете да го игнорирате на Ваша отговорност.

 

В случай, че пациента се е отказал при предишното вземане от дадено лекарство и то липсва в рецептата, но фигурира в рецептурната книжка и преди това е било взимано няма да можете да го дадете на пациента, тъй като рецептата не търпи промени и трябва да е същата като оригиналът по който се издава.

 

Имайте в предвид, че всички тези действия свързани със служебните рецепти са изцяло на Ваша фармацевтична отговорност, тъй като софтуерът не може да знае какви лекарства има изписани в рецептурната книжка на пациента. Софтуерът визуализира избраната от Вас изпълнена рецепта за този пациент.

 

Софтуерът не може да проследи служебното удължаване на протоколите на пациентите, както и тези болести, за които не важи служебното удължаване, тъй като НЗОК не ни подават такава информация.

 

Софтуерът ще Ви дава предупредително съобщение за изтичащите протоколи, а Вие трябва да прецените дали въпреки това да продължите и да изпълните дадена рецепта или не. Ако прецените, че протокола е от удължените, софтуерът Ви позволява да продължите.

 

За да имате доказателство, че сте дали лекарствата на пациента, можете да отпечатите служебната рецепта и да я предоставите за подпис на пациента. Това може да стане от Изпълнени рецепти, Бутон <Печат Рецепта>.

 

 

Моля, имайте предвид, че за изброените по-долу лекарствени продукти протокола НЕ се удължава служебно и не се отпускат с отрязък "S" на рецептурна бланка:

JF337; JF512; JF585; JF583; JF569; JF571; JF575; JF563; CG833

 

На разположение сме за въпроси и се надяваме да Ви бъдем максимално полезни.

Благодарни сме Ви, че в тази обстановка се грижите за нашето здраве!

Пазете се и бъдете здрави!

Екипът на Алкор Софт

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.