Обучение

Изпълнение на електронна рецепта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА

След 01.04.2022 г. Електронните рецепти минават през проверка на НЗОК и след това се визуализират в софтуера. Типовете оцветявания на рецептите при визуализацията в софтуера са както следва:

 

Рецептата е в ЗЕЛЕНО – то тя е преминала през проверките и може да бъде изпълнена.

Рецептата е в ЖЪЛТО - Към датата и часа на предписване рецептата не е минала валидация спрямо бизнес логиките в НЗОК. В този случай фармацевта решава какво да прави с рецептата.

Код W000 - Рецептата се проверява в момента. 

Това означава, че рецептата все още не е минала проверка в НЗОК и е необходимо да потърсите рецептата отново след известен период от време.

 

Дали да изчака да минат проверките или да я изпълни на своя отговорност.

 

Рецептата е в ЧЕРВЕНО – рецептата не е преминала успешно през проверките. Възможните причини могат да са следните:

 

·       Код W001 – Практика с този РЗИ номер, няма валиден договор с НЗОК (към датата на изписване на рецептата).

 

·       Код W002 – Лекарят издал рецептата няма активен договор към тази Практика.

·       Код W003 – Лекарят издал рецептата няма активен договор за тази специалност към тази Практика, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W004 – Номерът на рецептурната книжка за този Пациент не е намерен, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W005 – Диагнозата, по която е изписана рецептата не е активна за този пациент, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W006 – Номерът на Протокола за лекарства не е намерен за този пациент, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W007 – Протоколът за лекарства не е активен, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W008 – Диагнозата, по която е изписана рецептата, не е по този протокол към датата на изписване на рецептата.

·       Код W009 – Лекарственият продукт, по който е изписана рецептата, не е по този протокол към датата на изписване на рецептата.

 

Тези предупреждения показват, че при проверка в НЗОК рецептата не отговаря на заложените изисквания и НЯМА да бъде изплатена от РЗОК. Моля преди да изпълните рецептата на ВАША отговорност се свържете с РЗОК, за да се убедите, че проблемите с рецептата се дължат на причина, която ще бъде отстранена в РЗОК.

Ако все пак решите да изпълните рецептата ИЗЦЯЛО НА ВАША отговорност, клавишната комбинация е CTRL+G и CTRL+B.

Изпълнение на Електронни рецепти по НЗОК с аптечна програма Фарма Про

Всички аптеки, които работят с аптечна програма Фарма Про могат да изпълняват издадени от лекарите електронни рецепти – бланка 5 и 5А. Това става напълно автоматично след търсене по ЕГН и дата на рецептата предоставени от пациента на гишето. Рецептите се зареждат автоматично, след което минават всички проверки, необходими за валидиране и одобрение от НЗОК. Процесът е изключително бърз и лесен и отнема секунди.

Пълно описание на процеса по изпълнение на електронна рецепта – бланка 5 и 5А можете да видите във видеото.

Всички материали свързани с работата на софтуерните системи, създавани от Алкор Софт ЕООД, можете да гледате и в нашия YouTube channel

 https://www.youtube.com/channel/UCS7w8ykHEcq05Qvv1dV2K_w

 

 

Работа с модул СЕСПА на Алкор Софт

Във връзка с въвеждането на системата СЕСПА на ИАЛ Ви информираме, че можете да намерите кратко ръководство за работа с модул СЕСПА на Алкор Софт във връзките поставени по-долу в зависимост от това с коя програма работите:

Ръководство за работа със складова програма Маркет за ТЕ и ПРУ

Ръководство за работа с аптечна програма Фарма Про за търговия на дребно с лекарствени продукти.

На разположение сме за възникнали въпроси!

Екипът на Алкор Софт ЕООД

 

Изпълнение на S рецепта в аптечна програма Фарма Про

Как можете да изпълните S рецепта можете да видите в представеното описание.

Служебните рецепти могат да се изпълняват само в аптеката, в която е изпълнена последната оригинална рецепта. Служебните рецепти не могат да променят лекарствата в оригиналната рецепта.

За да изпълните на даден пациент рецептите от предходното изписване следвайте следните стъпки:

1.      Отивате в меню Продажби, Изпълнени рецепти;

2.      Въвеждате в полето -  ЕГН на пациента и период;

3.      Визуализират се всички рецепти на дадения пациент за периода, който сте избрали;

4.      Можете да стъпите на дадена рецепта и за да я изпълните повторно като служебна с натискане на бутон <Служебна НЗОК Рецепта>.

5.      На екрана се визуализира форма в която се вижда дадената рецепта, но с тип отрязък „Служебна“.