Във връзка с въвеждането на Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25.05.2018 г. на всички клиенти на Алкор Софт беше направена актуализация на специализираните информационни системи, които ползват, като бяха взети следните технически мерки:

1.       Защитено съхранение:

1.1. Криптиране на личните данни на Контрагентите в Базата данни - Име, ЕГН, Адрес, Телефон, Е-мейл;

1.2. Защитена мрежова комуникация;

1.3. Антивирусни програми и други приложения за защита от зловредни приложения.

2.       Защитен достъп:

2.1. Оторизиран достъпът до информационните системи, в които се обработват и съхраняват лични данни. Влизане в системите с Име на Потребителя по лична карта, и парола с висока сложност.

2.2. Задължително въвеждане на длъжност с цел определяне кои длъжности имат права на достъп до системата.

2.3.  Достъп до Администрирането на правата на другите потребители има само оторизиран потребител.

3.       Защита на приложенията:

3.1. Използване на последни версии на приложенията;

3.2. Регулярни ъпдейти и одити.

4.         Защита на информацията от загуба:

4.1. Създаване на автоматичен архив на базата данни и съхраняването му на сървъра в криптиран вид.

4.2. Автоматично изтриване на архивите  от сървърите, които са по стари от 5+1 година, законоустановен срок,  за да не се съхраняват излишно лични данни.

5.         Проследимост и отчетност:

5.1. Записване на всички действия на Потребителите на системата, свързани с обработката на личните данни или т.нар. „Одитни следи“ и възможност за проследяване на действията по специализирани филтри (за вид дейност; за период от време; за потребител).                            

6.       Осигуряване на правата на субектите:

6.1. Право да бъде забравен - Възможност за изтриване на Контрагент, който е изразил изрично желание да не се съхраняват данните му. Изтриването е възможно само след изтичане на законовия срок за съхранение на данните.

6.2. Право на достъп до собствените лични данни и коригирането им – Възможност за предоставяне на информацията, събирана за всеки субект в печатен вид.

6.3. Преносимост на данните - Възможност за прехвърляне на личните данни на контрагент в машинно-четим вид ( .txt или .csv файл).

 

Алкор Софт ЕООД

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.