На 20 февруари 2018 г. в гр. София се проведе среща на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ), представители на Солидсофт и всички участници в пилотната фаза по въвеждане на системата за верификация на лекарствата – производители, ПРУ, търговци на едро с лекарствени средства, аптеки и болници.

Бяха обсъдени конкретните срокове на пилотната фаза по въвеждането на системата. Бяха обсъдени проблеми свързани с конкретната реализация по внедряването на процеса на верифициране на лекарствените продукти в аптечните програми и фармацевтичните складови софтуери.

Бяха обсъдени конкретни продукти на производители и пилотни търговци на едро, аптеки и болници, които ще се включат в първата фаза по внедряването.

Алкор Софт се включи активно в дискусията и участва в първата пилотна фаза по процеса на внедряване с аптечна програма Фарма Про и фармацевтична складова система Маркет Про ЕРП, заедно с пилотни аптеки и търговци на едро.

По-подробна информация свързана с проекта по верификация на лекарствата можете да намерите ТУК

 

Повече информация за срещата можете да намерите ТУК

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.