На 4.7.2017г. в Интерпред София се проведе работна среща на българските IT компании, работещи в сферата на здравеопазването с британската компания SolidSoft Reply, избрана от Българската Организация за Верифициране на Лекарствата (БОВЛ), за доставчик на Националната стандартизирана система по верификация.

На срещата бяха обсъдени конкретните етапи по изпълнение на проекта, за да бъде системата в пълна готовност за крайния срок  9.02.2019 г., когато влизат в сила Директива 2011/62/ЕС и Делегираният регламент.

Екипът на Алкор Софт взе активно участие в дискусията свързана с имплементирането на проекта и създаването на готовност за работа на аптечните програми с новата система. Алкор Софт изрази мнението си относно ключови решения свързани с внедряването на системата и проблемите, които биха имали фармацевтите в ежедневната си работа с аптечната програма.

В следващите месеци и особенно в етапа на „Пилотна фаза“ сме на разположение на всички фармацевти за въпроси и коментари свързани с внедряването на системата. Ще очакваме с интерес  Вашите коментари за възможностите, които биха могли да предоставят аптечните програми и складовите информационни системи (ФАРМА ПРО и МАРКЕТ ЕРП), за да се облекчи ежедневната Ви работа, след въвеждането на системата по верификация.

Тези от Вас, които имат желание да се включат в Пилотната Фаза, моля да се обадят!

 

Екипът на АЛКОР СОФТ ЕООД

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.